Helseattest

Alle som skal arbeide offshore på faste eller flyttbare enheter – må ha

offshore helseattest.

Fra 2014 er det kun godkjente petroleumsleger som kan utføre dette.

 

I Tønsberg kan du få offshore helseattest på Tønsberg Medisinske senter hos Morten Bastøe.

Telefon +47 3337 6363.

 

Her finner du oversikt over alle godkjente petroleumsleger.

Er du i tvil om du vil få offshore helseerklæring, bør du ta denne legesjekken FØR du starter på utdanningen.