Tekststørrelse Pc: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oversikt

FastTrack

For å kunne jobbe offshore innen boring og brønn, må du ha:

Kurset i brønnteknikk passer også for alle som jobber i offshorebransjen og ønker en innføring i oljeleting, boring og produksjon.

ITC Boreskolen tilbyr alle kursene, enkeltvis eller som en samlet pakke.

Er du svensk? Her kan du lese en svensk blogg skrevet av en av våre studenter!

Går du på dagpenger?

I følge forskrift om dagpenger §4-3 b, kan man etter søknad til NAV ta kortvarig utdanning. FastTrack-kurset vil være innenfor denne kategorien.

Hvordan er kurset bygget opp?

  • Kurset består av samlinger, pluss selvstudium.
  • Elevene må gjøre regning med ca.250 timer til selvstudium.
  • Mellom samlingene vil faglærerne og medelever være tilgjengelig på Internett. Klassen får her et eget diskusjonsforum der man kan kommunisere og stille spørsmål.


Fra undervisning i boreslam

Fag:

  • Trykkontroll
  • Brønnvæsker
  • Produksjonsteknikk
  • Boreteknologi
  • Geologi og formasjonsevaluering
  • Drift- og styresystemer
  • Samt HMS – helse, miljø og sikkerthet.

Kursmateriell: Du vil få låne lærebøker og dataprogram som benyttes i undervisningen og til selvstudium.

Mye av selvstudiet er basert på databasert opplæring og Min Side på Internett.

Det er derfor en forutsetning at kursdeltakerne har tilgang til PC og Internett.

Stillinger offshore – boremannskapet

– Hjelpemann / Roustabout. Her starter alle. Ikke krav til kurs i brønnteknikk

– Boredekksmann / Roughneck. Krav om Brønnteknikk, VG2

– Tårnmann / Derekman. Krav om Brønnteknikk, VG2

– Borer / Driller. Krav til fagskole petroleum

– Boresjef / Toolpusher. Krav til fagskole petroleum

 

I tillegg til disse stillingene, er det en lang rekke jobber i serviceselskap, som også er offshore, som benytter personell med Brønnteknikk, VG2 og fagskole i petroleum.

Kurstider finner du her

Top