Tekststørrelse Pc: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mine muligheter

I dag jobber det ca. 300 000 i offshoresektoren, av disse jobber ca.40 000 offshore. Gjennomsnittsalderen er ca. 53 år, så i løpet av 10 – 15 år vil det være rundt 50 000 ansatte som skal byttes ut.

Kvinner oppfordres til å søke!

Helse

Du må ha god helse. Alle som skal arbeide offshore må ha godkjent offshore helseattest. Er du i tvil om du om dette, bør du ta helseattesten aller først. Klikk på linken under for mer informasjon:

Offshore helseattest

Alder – er jeg for gammel?

  • Ny jobb på boredekk – du bør ikke være over 35 år
  • Ny jobb i servicebransjen offshore – du bør ikke være mye over 40 år.

Gjennomsnittsalderen på de som jobber offshore nå er ca. 53 år. Det har derfor blitt praksis å ansette flere i 30 – 40 års alderen enn tidligere, særlig innen brønnservice. Vi har hatt flere elever over 40 år som har begynt ny jobb offshore, men det er da en fordel å ha gode kontakter som kan hjelpe deg i jobb.

Har jeg relevant bakgrunn?

  • Utdannelsen er beregnet på folk med praktisk arbeidserfaring.
  • Fagbrev er en fordel, men arbeidserfaring kan veie opp for dette.
  • Nesten ingen har erfaring fra arbeid offshore.
  • Du bør ha tatt allmennfagene fra 1.klasse på videregående skole. Det er ikke krav til generell studiekompetanse. Har du problem med matematikk, kan det være lurt å øve litt på forhånd med dataprogrammet Basic Matte.

Er du ingeniør eller har annen høyere udanning?

Dersom du er utdannet ingeniør har du mulighet til en rask karriere offshore.

  • Du kan ta hele utdanningsløpet med grunnleggende kurs og fagskole for å få en rask karriere offshore
  • Dersom du skal jobbe i servicebransjen kan du fordype deg i enkeltfag i fagskolen.

Mange stillinger blir ikke utlyst

Den viktigste veien inn i denne bransjen er via kontakter. Det er derfor en stor fordel å kjenne noen i bransjen som kan anbefale deg.

 

Er du usikker, så ta gjerne kontakt med oss for å avtale en samtale her på Boreskolen eller på telefon.

 

Se oversikt over forskjellige typer aktører i offshorebransjen

 

Top