Tekststørrelse Pc: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Arbeidsanalyse

Vi vil her prøve å presentere en analyse på hvordan arbeidsmarkedet i petroleumsbransjen vil utvikle seg de neste årene. Det er mange oljeanalytikere som mener vi vil se en utvikling i oljeprisen, som ligner en W-kurve. Vi er nå inne i bunnen av den andre V’en og er på vei oppover. Kurven presenter en graf med de faktiske oljeprisene frem til september 2015, og hvordan vi tror oljeprisen vil utvikle seg i årene fremover. Oljeprisen vil stige kraftig i årene som kommer og det vil føre til høy etterspørsel av personell igjen!

   Wanalyse

Vi har siden utgangen av 2014 sett et kraftig fall i oljeprisen. I tillegg til oljeprisfallet har kostnadsutviklingen på den norske sokkelen de siste 10 årene skutt i taket. Derfor begynte operatører med Statoil i spissen å kutte kostnader i 2014. Det er de to hovedgrunnene til den nedgangskonjunkturen Norge er i nå, og at vi er et av de landene som rammes hardest.

Energifordeling

En annen faktor som spiller inn på krise-nivået i Norge er media og «den grønne bølges» håndtering av situasjonen. Norge har siden 1971, da vi startet produksjon av olje på Ekofisk-feltet, kunnet leve godt av inntektene fra petroleumsnæringen. Det triste er at det virker som om mediene og mange av de grønnere partiene ønsker å legge ned hele næringen og får det til å virke som om det ikke er noe fremtid for næringen. Dette er en bransje som har mange gode tiår foran seg, og det er slik at verden vil være avhengig av petroleumsprodukter i lang tid fremover for å kunne dekke energibehovet. Det holder dessverre ikke bare med fornybar energi, selv om det vil bli en viktigere del i energimiksen i årene fremover.

Verdens energi forbruk

På Norsk sokkel skal vi produsere store felt som Ekofisk og Johan Sverdrup i mange tiår, og med høyere aktivitet i Barentshavet vil vi forlenge produksjonsutsiktene til Norge betraktelig. For selv om det er mange olje analytikere, som mener det ikke vil være lønnsomt å drive i Barentshavet har Lundin og Statoil stor tro på dette området.

Ekofisk

Jobb muligheter

 • Lavere aktivitetsnivå på norsk sokkel
 • Fortsatt historisk høyt investeringsnivå
 • Store utbygninger i årene fremover
 • Vil kreve MYE personell når trenden snur

Det er fortsatt et historisk høyt investeringsnivå i Norge og nå i 2015 ser det ut til at vi ender opp på samme nivå som i 2012

investeringersøyle
 • KCA Deutag skal inn med to rigger
 • Det skapes nye arbeidsplasser grunnet høy gjennomsnittsalder
 • Øk din kompetanse i nedgangstider

Selv om det er nedgangstider vil det skapes nye arbeidsplasser, men konkurransen på disse jobbene vil være større en vanlig. Det er vanlig at etter en periode med nedgang kommer det oppgang, og da vil selskapene trenge mye personell. Derfor er det lurt å bruke nedgangskonjunkturen til å bygge kompetanse for å være klar når markedet snur.

KCA Deutag

Leteaktivitet

 • 2013 – 59 brønner
 • 2014 – 56 brønner
 • Sommer 2015 – 32 påbegynte brønner og 30 avsluttede brønner
 • Statoil – 9 brønner
 • Lundin – 7 brønner
 • Det Norske – 5 brønner

Selv med lavere aktivitet bores det mange letebrønner i Norge. Mye av grunnen til det høye antallet er at brønnene borer enklere brønner og de er mer effektive.

Maersk

Johan Sverdrup

 • Skal bygges ut i flere faser
 • Investeringer på over 100 milliarder norske kroner
 • Vil skape 55 000 arbeidsplasser

Neste år starter utbyggingen av Johan Sverdrup, som er den største utbygningen på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet. Utbygningen vil føre til enorme positive ringvirkninger i Norge.

Johan Sevrdrup

Fallet i oljepris er tilbudsbasert

Det produseres for mye olje

 • 1-1.5 millioner barrels per dag
 • Det er ventet en økning i etterspørsel etter olje

Grunnet lave investeringer i nye felt vil krysningen mellom tilbud og etterspørsel føre til økt oljepris

Oljepris utvikling

Flere faktorer

Det er flere faktorer som påvirker oljeprisen og den viktigste i dag er overproduksjon av olje. Andre faktorer som spiller inn er utviklingen i Kinas økonomi, Irans atomavtale, geopolitiske forhold i Midt Østen og Russland. Den totale oljeproduksjonen i verden faller med ca. 1 millioner barrels per dag om det ikke investeres i nye felt. Dermed vil tilbud og etterspørsel igjen nå et krysningspunkt og vi vil se en kraftig økning i oljepris igjen. Det vi ser i dag er at alle store oljeselskap kutter i investeringer og store prosjekt blir satt på hold. Derfor er det mange som tror at vi får en utvikling i oljeprisen, som ligner en W, se bildet. Det er mye som tyder på det nå, og at vi har sett bunnen. Store oppkjøp i oljeservice kan tyde på det.

W pris

En ting er alle som følger oljebransjen tett enige om og det er at markedet vil snu. Norge vil fortsatt være avhengig av petroleum, men vi må også fokusere på landbasert industri, og det vil igjen skapes mange arbeidsplasser. Ønsker du å ta del i den spennende oljebransjen er det nå i nedgangskonjunkturen du skal satse slik at du er klar når markedet snur!

Top