Tekststørrelse Pc: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Opptakskrav

Opptakskrav til Brønnteknikk, VG2

Det er to krav som stilles:

  1. Skolekrav for å ta kurset på ITC Boreskolen
  2. Industrikrav for operatørstillinger offshore

Det er mulig å ta kurset på egen risiko dersom du ikke fyller disse kravene.  Se kompetanseskjema her

1. Skolekrav for å starte på Boreskolen

Utdanningsdirektoratets forskrift om opptakskrav til voksenopplæring for videregående skole på VG2-nivå gjelder.

2. Industrikrav (vil jeg få jobb?)

Krav til operatørstillinger offshore er enten A eller B (se under):

De som ikke dekker krav A kan allikevel ta kurset, men veien fram til jobb ute vil bli mere krevende. Du har da mulighet til å starte som hjelpearbeider på riggen. Vanlig alder er mellom 25 og 35 år.

Industrikrav A – hovedregel:

ENTEN fagbrev fra :

  • Mekaniske fag
  • Kjemi og prosessfag
  • Elektrofag

 

ELLER 5 år arbeidserfaring fra et av fagområdene over. For tvilstilfeller, utfører vi realkompetansevurdering.

Industrikrav B – unntak:

§5 i Norsk olje&gass – 024 beskriver unntak fra hovedregelen (A). Selskapene kan selv kvalifisere hvem de vil for arbeid på boredekk, bare det er godt dokumentert.

For eksempel:

  • Generell studiekompetanse, pluss arbeidserfaring
  • Erfaring fra forsvaret, gjerne utenlandserfaring
  • Erfaring fra byggfag, jordbruk og fiske
  • Gjerne i kombinasjon med erfaring fra fagfeltene til venstre.
  • Gode kontakter i bransjen

 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Top