Tekststørrelse Pc: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utdanningen

Grunnleggende kurs
Bransjen liker de som starter på bunn og går den praktiske veien uansett bakgrunn. Tanken bak det er at en ikke kan drifte en rigg om en ikke vet hvor mye maling det kreves for å vedlikeholde riggen. Derfor anbefaler vi alle å starte med grunnleggende kurs. Dette er tilpasset deg som har jobb, du trenger bare å ta fri 8 fredager i ett semester, eller en 14 dagers periode på Kypros (april eller oktober). Helgekursene går fredag, lørdag og søndag. Som hjelpemiddel hjemme mellom kurssamlingene, har du i tillegg til bøker, PetroTrainer – et omfattende opplæringsprogram på PC og Min Side som er et klasserom på internett. Når du er ferdig med grunnkurset, er neste skritt å komme ut offshore og starte en jobb på boredekk, for et serviceselskap eller i et riggselskap/ kontraktør. Du vil i løpet av kurset få grundig innføring i hvordan man kommer seg i dialog med arbeidsgiver.

 

Fagskole
Neste nivå er fagskole petroleum. Fagskolen er lagt opp med ukes moduler, ca. 6-7 per år, med for- og etterstudium via Min Side, klasserommet på Internett og med eksamen ca 8 uker etter fagmodulen. De fleste elevene fra grunnkurs velger nå å gå direkte til fagskolen, fordi dette lettere fører til jobb. I dag krever enkelte selskaper at man skal ha startet fagskole og fullført ett år, hvilket betyr 7 moduler. De fleste av våre elever i fagskolen får jobb, per i dag har vi ca. 300 aktive fagskolestudenter.

 

Vårt tilbud til ingeniører
For de som har utdanning på ingeniørnivå, gir vi fritak i mange fag, og ender opp med de petroleumstekniske fagene, dette vil gi tilsvarende kompetanse som et Petroleumsstudium på BSc nivå, innen de operative borefagene. Allikevel velger mange i dag å starte med det grunnleggende kurset, og det er absolutt å anbefale. Forskjellen vil være at en her lærer mer om utstyret og hvordan
man faktisk jobber offshore. Noe en ikke lærer på universitet eller høyskole.
Med en bakgrunn som ingeniør, fagskole petroleum og erfaring offshore kan man kan inneha stillinger som Boreleder, øverste stillingen innen boring, eller bli Boreservice leder. På våre kurs lærer du hva som skjer på en installasjon på norsk sokkel og hvordan arbeidet blir utført. De blir gjennomført slik at undervisningsmodulene passer inn i rotasjonsplanene for de som jobber offshore. Det legges opp til stor grad av selvstudium, bruk av databaserte opplæringsprogram, CBT, og veiledning over Internett.
Kursene fanger vidt og passer for flere utdanningsgrupper. De mest aktuelle bakgrunnene er ingeniør/sivilingeniør fra linjene, maskin, kjemi, vedlikehold og maritim drift, byggfag og elektro, men det passer også for andre ingeniørutdanninger og generelle realister.

Top