Tekststørrelse Pc: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fag og innhold

Brønnteknikk, VG2

Grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk, sammen med sikkerhetskurs, er obligatorisk for å kunne jobbe innen boring og brønn.

  • Kurset består av samlinger, pluss selvstudium.
  • Samlingene holdes på ITC i Tønsberg fra fredag kl.10 t.o.m. søndag kl.15. Lørdag og søndag starter vi kl.09. – eller 14 dager i ett strekk på Kypros.
  • Elevene må gjøre regning med ca.250 timer til selvstudium.
  • Mellom samlingene vil faglærerne og medelever være tilgjengelig på Internett. Klassen får her et eget diskusjonsforum der man kan kommunisere og stille spørsmål.
Fag: Trykkontroll, brønnvæsker, produksjonsteknikk, boreteknologi, geologi og formasjonsevaluering, drift- og styresystemer, samt HMS – helse, miljø og sikkerhet.

 

Kursmateriell: Du vil få låne lærebøker og dataprogram som benyttes i undervisningen og til selvstudium.
Mye av selvstudiet er basert på databasert opplæring og Min Side på Internett.
Det er derfor en forutsetning at kursdeltakerne har tilgang til PC og Internett.

 

Fra undervisning i boreslam

Top