Tekststørrelse Pc: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lån & støtte

Kurset er godkjent for lån i Lånekassen for utdanning.

Grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk er godkjent for lån i Statens Lånekasse.
Hvor stor del av lånet du kan få konvertert til stipend, er avhengig av inntekten din og at eksamen er bestått.
Pga lånekassens tidsperiodisering er kurset i høstsemesteret definert som 4 måneder på full tid, mens vårkurset er definert som 5 måneder på deltid. Kurset er det samme, men det betyr at det er noen hundrelapper forskjell i lånebeløpet.

 

Du kan søke lån og stipend direkte på nettet. Se www.lanekassen.no
LO-medlemer: 3 års medlemskap kvalifiserer til 8000 kr i stipend. Se LOs utdanningsfond på LO sinde nettsider.

Top