Tekststørrelse Pc: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ITC Boreskolen best i Norge?

Årets undersøkelse blant ledene personell, samt personal-koordinatorer for riggene, tyder på det. Hvert andre år må vi lage en undersøkelse om hva rigg- og plattformlederne synes om vår opplæring. Nokut (www.nokut.no), de som godkjenner skoler i Norge, krever dette.

 

Her ser du noen av uttalelsene:

  • «Vårt inntrykk her ute (på riggen) er at skolen opprettholder høy standard på undervisningen. Kompetansen til elevene er dermed over gjennomsnitt.»
  • «Brukervennlig læreplan, tilpasset personell i rotasjon.»
  • «De elevene vi har hatt fra ITC har vært mer selvstendige enn elever fra andre opplæringssteder. Årsaken til dette er mest sannsynlig at de må ta hovedansvaret for opplæringen sin selv.»
  • «Mitt inntrykk gjennom tilbakemeldinger fra deres studenter, er at ITC er en profesjonell og veldrevet skole med en relevant utdanning.»
  • «Faglig sterk.»
  • «Mitt inntrykk av ITC er at skolen er seriøs og profesjonell, med faglig dyktige og engasjerte lærere, samt at ledelsen er inkluderende, dyktige og holder tett kontakt med sine elever. Det at Dere har tilbud for ukes undervisning i utlandet er meget populært og godt tiltak.»

Det har tatt oss mer enn 25 år – og opplæring av mer enn 5000 elever – for å kunne gi et slikt tilbud.

Velger du våre kurs – stiller du deg først i køen om ny jobb!

 

Borekrona blir sjekket etter boring

Top